Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Ingen begivenheder fundet

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjenesten har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

  • Skivholme-Sjelle-Skjørring
  • Skovby
  • Galten
  • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

10 års jubilæum for Heidi Gargulak10 års jubilæum for Heidi Gargulak

Søndag den 21. januar 2018 skinnede Heidi om kap med solen, da vi fejrede, at vi  nu i 10 år har haft glæde af Heidi som kirkesanger.

som Heidi så mange gang før har gjort det, løftede hun også den dag gudstjenesten op på et himmelsk niveau, da hun (og Charlotte) gjorde præ- og postludium til noget helt specielt.

Ved den efterfølgende kirkekaffe overrakte Jørgen Bækgaard på menighedsrådets vegne en buket, og Carsten Marvig takkede Heidi for 10 gode år - og Heidi lovede at "nappe" 10 mere!


JagtJagt

Præstegårdsskoven er lukket følgende datoer på grund af jagt:

  • Den 11. jan. 2018
  • Den 25. jan. 2018


Læs mere her
.


BABYSALMESANG starter op igen efter nytårBABYSALMESANG starter op igen efter nytår

Et nyt forløb i babysalmesang starter op den 25. januar 2018 kl. 11.00 i Stjær kirke (tilmelding senest den 24/1).

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2-10 mdr. Men 1-2 årige er velkomne med en forælder/bedsteforælder hvis de lige har en fridag sammen og gerne vil være med.

Det er en skøn stund med sang, musik og bevægelse og glæd jer til alt det I også har med jer hjem!

Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbssalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter, til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og meget, meget mere - og I må gerne komme med ønsker!

Forløbet plejer at løbe over 6 uger og varer hver gang ca. 35 min. Vi begynder kl. 11.00. Vi runder af med en lille forfriskning  i våbenhuset og hyggelig snak.

Husk et varmt underlag til den lille.

Deltagelsen er gratis og der kræves ingen forudsætninger – bare lysten til en dejlig stund med den lille.

Mange hilsener

organist Charlotte Sejthen

Tlf. 2821 9820
E-mail organist(at)storring-stjaer.dk


Menighedsrådsrådet fuldtalligtMenighedsrådsrådet fuldtalligt

På opstillingsmødet den 11. januar i Storring kom der to nye kandidater til menighedsrådet. Der var 25 fremmødte til mødet i konfirmandstuen.
Begge de nye kandidater er fra Høver. Det er Anni Rosenkilde Thomsen og Anita Albert Jensen. Så nu har vi altså en liste.

Hjertelig velkommen til de to.

Skulle nogen have lyst til at indlevere yderligre lister, kan det nås mellem den 23. januar kl. 19 og tirsdag den 30. januar kl. 19. Listerne afleveres til Connie Janzen, Bækken 2 i Stjær.

Valgdatoen er fastsat til den 13. marts.

Fra denne dato træder de nye medlemmer ind i menighedsrådet. Der bliver kun egentligt valg, hvis der er flere lister.

Valgbestyrelsen


BrændesalgBrændesalg

Der er mulighed for, at du selv kan skove og lave dit eget brænde fra Præstegårdsskoven.

Der er løvtræ i forskellige størrelser, og prisen er 200 kr. pr. kasserummeter.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Anton Mikkelsen .


StrikkecaféStrikkecafé

Næste Strikkecafé er torsdag d. 25. januar kl. 14-16.30 i konfirmandstuen i Storring.

Kom og vær med til at strikke dåbsklude i hyggeligt selskab.

Læs mere her.


Voksenkoret øver hver tirsdagVoksenkoret øver hver tirsdag

Tirsdag aften kl. 19-20.30 er voksenkorets øveaftener.

Koret er båret af sangglæde og højt humør, og der bliver sunget både rytmiske og klassiske korarrangementer - kendte såvel som nye sange.

Der er plads til nye sangere i koret og kom gerne et par gange og prøv det.

Der kræves ikke nodekendskab eller korerfaring men lyst til sang og godt kammeratskab - og at man kan synge rent. Den nuværende flok har sunget sammen i flere år, så derfor er det godt med lidt sikkerhed i at kunne ramme tonerne. Det kan næsten alle uden problemer, men er du i tvivl, skal du ikke holde dig tilbage men kom og vær med et par gange.

Koret øver også salmesang, da korets medlemmer medvirker som kirkesangere i grupper på 3-4 til nogle af søndagsgudstjenesterne. Det er en dejlig opgave at have så glæd dig til det!

mvh. korleder og organist
Charlotte Sejthen


Julen blev sunget og blæst indJulen blev sunget og blæst ind

Torsdag den 14. december var der Luciaoptog i Storring kirke.

Lyset blev helt slukket, før optoget af piger fra korene kom ind med lys og sang.

Et yndigt syn var det, og så dygtige de er blevet de små og de store piger.

Imponerende optræden  under ledelse af Charlotte Sejthen. Det lyser ud af pigerne, at de kan lide at være der, og det er dejligt at se, hvordan de tager forskellige udfordringer på sig.

Imellem pigernes kor- og solosang var der fællessang. Alle de dejlige juleklassikere med fuld kraft på stemmerne af alle i kirken.

Og som noget helt nyt, spillede Marie R. Sørensen på trompet. Marie går i 7. klasse og er mangeårigt medlem af pigekoret.

Skønt at vi nu af “egne rækker” kan stille med trompet både sammen med koret og som postludium sammen med Charlotte og orgelet. Det lover godt for fremtiden. Tak for det.

Ingrid Jørgensen


Carsten Marvigs 25 års jubilæumCarsten Marvigs 25 års jubilæum

Læs her hvordan ”vores allesammens præst” blev fejret søndag den 10. december.


Kirkegårdene i vinterperiodenKirkegårdene i vinterperioden

Vores graver opsagde sit arbejde pr 1. oktober 2016, og vi får først ny graver 1. februar 2018.

Vi må derfor gøre opmærksom på at den vanlige standard ikke kan holdes hele perioden.

Kirkegårdene er gjort vinterklar af et vikarfirma, som både har klippet hækkene pænt og sørget for fjernelse af visne blade samt pyntning med gran.

Hvis man oplever problemer f.eks. med manglende grandækning, er man velkommen til at henvende sig til kirkeværgerne.

Kirkeværgerne Bendt Kristensen og Jørgen Bækgaard


NyansættelserNyansættelser

Menighedsrådet har nu ansat en ny kirketjener til Stjær kirke samt en graver til begge kirkegårde.

Bente Riishøj Hansen starter allerede på søndag d. 3. december, 1. søndag i advent. Bente vil i opstartsfasen få støtte af vores kirketjener i Storring, Helle Fischer.

Vi siger velkommen til Bente og ser frem til samarbejdet.

Ny graver er Hans-Henrik Jakobsen, som tiltræder til 1. februar 2018. Hans-Henrik kommer fra en stilling som graver ved Harlev kirke, hvor han har været ansat i 11 år.

Vi glæder os meget til at byde Hans-Henrik velkommen.

Menighedsrådet


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 16. oktober.

Læs referatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er velkommen til overvære dem. Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for december, januar og februar er færdigt og gået i trykken. Indtil tryksværten bliver tør og bladet bliver omdelt, kan det læses her.

Læs on line-versionen her.


LutherfejringLutherfejring

Storring-Stjær sogne har siden sommeren 2017 på forskellig vis markeret 500-året for starten af reformationen.

Der har været studiekreds-aftener om Luther, musik i natten og kirke-tese-dørene i Storring og Stjær blev flittigt brugt.

I Storring slog konfirmanderne teser op, og i Stjær var det 8. klasse fra Stjærskolen, der slog de første teser op.

Ved Gud og Fællesspisning blev Luther levendegjort i skikkelse af Carsten Marvig, og i forsamlingshuset bød Michéle efterfølgende på mad inspireret af det, der blev spist i Luthers hjem.


Søndag den 29. oktober 2017 var datoen, hvor den egentlige Lutherfejring foregik.

Det skete ved festgudstjenester i både Storring og Stjær kirker. Her indgik teserne, ligesom der var messesang, korsang - på dansk og latin. Den flotte Lutherdragt som frivillige har syet erstattede præstekjolen. Luthertræer blev plantet med efterfølgende smagsprøver af Lutherøl og Luthervand.


KirkehøjskolenKirkehøjskolen

Kirkehøjskolen er et fælles projekt for alle sognene i Galten-området.

Vi begynder hver gang med en kort gudstjeneste i den tilhørende kirke.

Derefter drikker vi kaffe og hører foredrag.

Vi forventer at kirkehøjskolen varer ca. 2½ time.

Det er gratis at deltage i Kirkehøjskolen, og man kan deltage i alle arrangementer eller vælge enkelte.

Læs om alle Kirkehøjskolens arrangementer i sæson 2017-2018.