Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Storring

22 jan kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

22 jan kl. 10:30 - 11:15

Gud og fællesspisning

25 jan kl. 17:30 - 18:00

Gudstjeneste i Storring

29 jan kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

05 feb kl. 17:00 - 18:00

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjeneste har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

 • Skivholme-Sjelle-Skjørring
 • Skovby
 • Galten
 • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

KirkehøjskoleforedragKirkehøjskoleforedrag

Tirsdag den 17. februar 2017 kl. 14.00

Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.

Derefter foredrag i konfirmandstuen ved sognepræst Martin Herbst:

"Det moderne menneskes syv dødssynder"

Helt frem til middelalderen spillede de syv dødssynder - fråseri, liderlighed, grådighed, vrede, dovenskab hovmod og misundelse - en væsentlig rolle for livet på den tid!

Dødssynderne er imidlertid lige så aktuelle og lige så populære som aldrig før. Den globale finanskrise er et tydeligt eksempel. Vrede bliver til bombebælter. Den oprindelige betydning af dovenskab er håbløshed, og hvornår sker det næste jalousidrab?

Martin Herbsts foredrag giver et indblik i, hvordan traditionen om dødssynderne opstod og har påvirket os gennem historien.

Vi begynder i den egyptiske ørken. Derfra går turen til de europæiske klostre og universiteter og videre til vor egen politiske og sociale virkelighed. Undervejs bliver det tydeligt, at traditionen om de syv dødssynder ikke udgør et katolsk levn fra en mørk, livsfornægtende fortid, men en uvurderlig kilde til selverkendelse, spiritualitet og helhjertethed.


"Cohen i kirken" med Karsten Holm m.fl."Cohen i kirken" med Karsten Holm m.fl.

Onsdag den 18. januar 2017 kl. 19.30 i Storring kirke

Sidste gang Karsten Holm og hans musikalske venner optrådte i Storring kirke var den 5. juni 2013. Dengang var det med deres musikalske fortælling om Johnny Cash.

Denne gang handler det om noget helt nyt: "Cohen i kirken"

Leonhard Cohen forlod desværre denne verden den 7. november 2016, men længe før hans død havde Holm og venner været i gang med at skabe en musikalsk og poetisk oplevelse bygget over Cohen. Dette arbejde er nu afsluttet og vi alle får mulighed for at opleve det i Storring kirke den 18. januar 2017.

”Cohen i kirken” tager fat på en række af Leonard Cohens største sange og sætter dem ind i en ramme af mesterens egen poesi og historie. Han er manden bag alle ordene – både i sangene og fortællingerne imellem sangene.

Poesien får lov til at flyde frit. Som publikum får du lov til selv at danne de billeder, der måtte opstå, når du hører Karsten Holm & Cohen-trioen fremføre et bredt udsnit af Leonard Cohens sange. Musikalsk fokuserer ”Cohen i kirken” på at fortolke hans sange og synge og spille dem på en ny måde. Indimellem tæt på originalen, men mest i nye og originale arrangementer.

Poeten og sangskriveren Leonard Cohen blev 82 år og igennem hans lange - og nogen gange omtumlede - liv nåede han at skrive utallige gode sange. Mesterværker som ”Halleluja”, ”Bird On The Wire”, ”So Long Marianne”, ”Everybody Knows” og ”I’m Your Man”. Plus alle de andre sange med stærk poesi. Leonard Cohen er en af vor tids største sangskrivere, og hans sange er blevet en del af vores fælles kultur.

"Cohen i kirken" består af:

 • Karsten Holm - vokal og guitar
 • Martin Blom – diverse guitarer og kor
 • Bjørn Bønne Petersen – kontrabas og kor
 • Knud Erik Fuddi Steengaard - violin og kor


Se mere på www.karstenholm.dk


Korsang for børn og unge i det nye årKorsang for børn og unge i det nye år

Onsdag den 11. januar starter koraktiviteterne op igen, og vi vil gerne byde velkommen til nye drenge og piger.

Hver onsdag er der Spirekor i Stjær kirke kl 14.15 til 15.00. Første gang er onsdag den 11. januar. Spirekor er for børn der går i 0. til 3. klasse.

Der vil være en lille forfriskning til at starte på, og så bliver der med en lidt mere legende tilgang startet op på korsangen. Man er hjertelig velkommen til at komme og prøve det et par gange inden egentlig tilmelding.

For 4. klasse og op er der korøvning i konfirmandstuen kl. 15.30 til 16.30 (tag skolebussen kl. 15.15)

Kontakt korleder Charlotte Sejthen for evt. spørgsmål eller mere information (2821 9820)


Præstegårdsskoven er lukket følgende dage, hvor der er planlagt jagt:   

 • Fredag d. 20. januar

Der er altid skiltet ved alle indfaldsveje og stier når der afholdes jagt i skoven.

Præstegårdsudvalget


Efter nytår er der igen BABYSALMESANG i Stjær kirkeEfter nytår er der igen BABYSALMESANG i Stjær kirke

Nyt hold startes op torsdag den 26. januar kl. 9.30

Babysalmesang er for babyer i alderen ca 2-10 mdr. Men 1-2 årige er velkomne med en forælder/bedsteforælder hvis de lige har en fridag sammen og gerne vil være med.

Det er en skøn stund med sang, musik og bevægelse og glæd jer til alt det I også har med jer hjem!

Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbssalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter, til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og meget, meget mere - og I må gerne komme med ønsker!

Der bliver 6 torsdage, hvor vi er i gang i ca. 35 min. og runder af med en lille forfriskning  i våbenhuset og hyggelig snak.

Husk et varmt underlag til den lille.

Deltagelsen er gratis og der kræves ingen forudsætninger – bare lysten til en dejlig stund med den lille.

Tilmelding inden 25. januar.

Mange hilsener

organist Charlotte Sejthen

Tlf. 2821 9820
E-mail charlotte.sejthen(at)gmail.com


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Det nye menighedsråd har på deres første møde torsdag den 24. november konstitueres sig således:

 • Formand: Ingrid Jørgensen, Stjær
 • Næstformand: per Reipurth, Storring
 • Kontaktperson (for medarbejdere): Jørgen Bækgaard, Storring
 • Kirkeværge i Storring: Jørgen Bækgaard, Storring
 • Kirkeværge i Stjær: Bendt Kristensen, Stjær
 • Kasserer: Anton Mikkelsen, Storring
 • Sekretær: Bendt Kristensen, Stjær


Du kan læse mødereferatet her og yderlige oplysninger om det nye menighedsråd her.


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for december, januar, februar og marts er færdigt og gået i trykken. Indtil tryksværten bliver tør og bladet bliver omdelt, kan det læses her.

Læs on line-versionen her.


Korkoncert i Storring kirkeKorkoncert i Storring kirke

Onsdag den 16. november 2016 var der korkoncert i Storring kirke med Børne-/Pigekoret og voksenkoret.


Begge kor har tidligere lavet egne koncerter, men denne gang var der tale om en fælleskoncert, hvor de to kor også sang fælles værker.

Så programmet blev særdeles vidtfavnende, sunget med entusiasme og glæde.


Konfirmanderne – og jagten på det hemmelige tegnKonfirmanderne – og jagten på det hemmelige tegn

Lørdag den 17. september var 160 konfirmander fra gl. Galten kommune samlet på FDF's Friluftscenter Sletten.

Sletten var rammen om en anderledes dag i konfirmandundervisningen. En dag der inkluderede samarbejde, leg, fantasi og kristendomsformidling - og fysiske aktiviteter.

Konfirmanderne fik en god dag med fart over feltet og spændende opgaver. Ved hjælp af kort skulle de i hold finde 9 forskellige poster/stationer på Slettens område. På hver post var der opgaver, som krævede at hvert enkelt hold kunne arbejde sammen samt bruge hinandens stærke sider og fantasi.

Hver post tog udgangspunkt i et af de kristne tegn – brød, kors, due, trekant, regnbue, anker, skib, lys, hjerte. På hver post var der en kort fortælling der handlede om tegnet, en aktivitet og til slut skulle alle konfirmanderne tage et foto af tegnet.

Idéen med dagen var med andre ord ikke friluftsaktiviteter for aktiviteternes skyld, men for rammen og samarbejdets skyld.

Se billeder for dagen her:

Foto: Geert Mikkelsen


Stjær kirkes nye våbenhus er indvietStjær kirkes nye våbenhus er indviet

Opførelsen af Stjær kirkes nye våbenhus er afsluttet, og den 4. september blev det så indviet.

Biskop Henrik Wigh Poulsen forestod gudstjenesten samt selve indvielsen af våbenhuset.

Indvielse af våbenhus


Efter højtideligheden var der taler, festlig samvær og og et lettere traktement i et til lejligheden opsat telt på kirkegården.

I alt syv taler blev det til:

 • Menighedsrådsformand Leif Christoffersen
 • Biskop Henrik Wigh-Poulsen
 • Sognepræst Carsten Marvig
 • Menighedsrådsmedlem Jørgen Bækgaard
 • Arkitekt Per Kristensen
 • Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen
 • Forhenværende malermester i Stjær Harald Damgård Andersen


Efter flere måneders byggerod på kirkegården og savn af gudstjenester i Stjær kirke er det hele nu overstået, og alle kan glæde sig til, der fremover bliver meget bedre adgangs- og brugsforhold til Stjær kirke.

Se indslag fra TV2 Østjylland her.


Kirkehøjskole Kirkehøjskole

Programmet for kirkehøjskole i 2016-2017 er nu klar.

Læs on line-versionen her.


Sommermøde 2016Sommermøde 2016

Som traditionen bød var der sommeraktiviteter i Præstegårdshaven i Storring i dagene op til Skt. Hans.

I weekenden den 17.-19. juni slog spejderne lejr på marken bag haven, hvor de udfoldede deres friluftsaktiviteter:

Spejderlejr


Søndag den 19. juni kl. 12.00 var der samling ved Stjær Brugs til Caminovandring.

I samarbejde med Storring-Stjær menighedsråd inviterede Stjær Trampesti Laug til caminovandring mellem Stjær og Storring.

Det var en vandring, hvor der var tid til fordybelse på turen til gudstjenesten i Præstegårdshaven. Undervejs var der pause, hvor den medbragte mad og drikke blev nydt. Turen fra Stjær til Præstegårdshaven var på ca. 6 km lang:

Caminovandring


Kl. 14.00 var der gudstjeneste i Præstegårdshaven. Som det ses på billederne her under sang Heide om kap med fuglene under den smukke sommerhimmel:

Friluftsgudstjeneste


Efter gudstjenesten i det fri var der fælles kaffebord og foredrag i Konfirmandstuen.

Menighedsrådsformand Leif Christoffersen fortalte en spændende fortælling om sin egen opvækst. fordraget havde fået titlen ”Fra bydreng til landmand – og fra halvkatolik til hel-lutheraner”:

Kaffe og foredrag i konfirmandstuen


Tirsdag den 21. juni havde Præstegårdshaven besøg af dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørnene som brugte formiddagen på leg i haven og på hoppepuderne, kun afbrudt af et traktement:

Daginstitioner


I ugen op til Skt. Hans opstillede elever fra Stjærskolens 0-5. klasse deres tolkning af historien om Noahs Ark i Præstegårdshaven samtidig med hoppepuderne blev brugt godt og grundigt:

Stjærskolen Noas Ark


Sankt Hans aften blev desværre en våd omgang!

Men alligevel blev aftenens program gennemført så godt det lod sig gøre. Grillen var varm til den medbragte aftensmad. Der var underholdning med Abdul, musik, causerier og fællessang med Helen ved klaveret - og det lykkedes også at få ild i Sankt Hans-bålet ved søen:

Sankt Hans aften


Konfirmander 2016Konfirmander 2016

Årets sidste konfirmand blev konfirmeret søndag d. 1. maj.

Se alle her.


Udfasning af kirkegårdsafsnitUdfasning af kirkegårdsafsnit

For at undgå for mange ubenyttede gravsteder spredt over hele kirkegården, har menighedsrådet besluttet at udfase enkelte afsnit af vore to kirkegårde.

Læs mere her for Storring kirkegård og for Stjær kirkegård.


Talenter i Stjær kirkeTalenter i Stjær kirke

Onsdag den 21. oktober 2015 var det igen tid til "Gud og Fællesspisning" - Storring-Stjærs udgave af børnegudstjeneste & aftensmad.

Aftenens overskrift var lignelsen om de betroede talenter, og både Carsten Marvig og vores dygtige pigekor fik vist at de besidder et stort talent.

Læs mere her.


KirkestafettenKirkestafetten

En række kirker i Skanderborg Provsti har samarbejdet om på skift at vise deres kirker frem og fortælle de specielle historier, der knytter sig til dem.

Du kan læse mere om Kirkestafetten i denne folder.

Onsdag den 5. august var det Stjærs tur til at fortælle om vores kirke, hvor Connie Jantzen stod for at informere de mange fremmødte.

Læs mere her.